Μενού Κλείσιμο

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για τη μετανάστευση και το άσυλο

  • Ελλάδα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Διεθνείς
  • “Ένταξη των νεαρών προσφύγων στην ΕΕ : καλές πρακτικές και προκλήσεις” (μελέτη του FRA)
  • “Μεταφέροντας ασυνόδευτα παιδιά : εφαρμογή καλών πρακτικών σε μελλοντικά σχέδια” (Έρευνα του FRA)

(Συμπεράσματα του Τάμπερε. Ένταξη των μεταναστών. Υπήκοοι τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες. Δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση. Απασχόληση)

(Βασικές συνθήκες, συμβάσεις και συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρονοδιάγραμμα της Ε.Ε. – συνθήκες, συμβάσεις & συμβούλια. Οι τρεις πυλώνες της Ε.Ε. Συμφωνία & σύμβαση Σένγκεν. Η συνθήκη του Άμστερνταμ)

(περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής)

(για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία)

(σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη)

(για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας)

(για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας)

(σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης)

(σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες)

(σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές)

(σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/96/ΕΟΚ)

(Churches’ Commission for Migrants in Europe (2002))

Migration trends in an enlarged Europe

(A new report by Equinet – the European Network of Equality Bodies)

(A Research made by British Council Brussels, Foreign Policy Centre and Minority Policy Group)

(a study produced by the European Platform for Migrant Workers Rights (EPMWR))

(a Comparative Analysis by Mark Bell, Isabelle Chopin and Fiona Palmer examining the transposition into national law of the Racial Equality Directive and the Employment Equality Directive in 25 EU Members States)

(a report written by Han Entzinger & Renske Biezeveld for the European Commisssion)

(written by Jan Niessen & Yongmi Scibel of the MPG – on behalf of the DG Justice of the EC)

(written by Helen Scwenken on behalf of the Centre of Comparative Immigration Studies of the Univers. of California, San Diego)

(Good Practices in Intefration from the network of the Dutch Council for Refugees)

(a report written by Mary – Anne Kate & Jan Niessen and prepared by Migration Policy Group (MPG) for the European Programme on Integration and Migration (EPIM))

(A research study by Bimal Ghosh on behalf of the IOM & The Hague Process on Refugees and Migration)

(a Study carried out after a request of the “Commmittee on Civil Liberties, Justice & Home Affairs” of the European Parliament with the cooperation of “ANTIGONE” as a local partner concerning the research in Greece)

(a Statewatch Supplementary Analysis written by Professor Steven Peers – University of Essex)

(written by Michel Beerens & Caroline van Eijk and executed by funding from Grundtvig)

(Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με το ζήτημα του πολιτικού ασύλου)

(άρθρο του Διευθυντή του Jan Niessen, Διευθυντή του “Migration Policy Group”)

(μια κριτική γεωγραφική επισκόπηση των μεταναστευτικών πολιτικών)

<p><a href=”http://wordpress.antigone.gr/wp-content/uploads/news/16pr41gr.pdf” target=”_blank”>&Eta Ύ&pi&alpha&tau&eta &Alpha&rho&mu&omicron&sigma&tau&epsilonί&alpha &pi&alpha&rho&omicron&upsilon&sigma&iotaά&zeta&epsilon&iota &nuέ&alpha &iota&sigma&tau&omicron&sigma&epsilon&lambdaί&delta&alpha &gamma&iota&alpha &tau&iota&sigmaf &delta&rhoά&sigma&epsilon&iota&sigmaf &tau&eta&sigmaf &sigma&tau&eta&nu &Epsilon&lambda&lambdaά&delta&alpha, &pi&omicron&upsilon &upsilon&pi&omicron&sigma&tau&eta&rhoί&zeta&omicron&nu&tau&alpha&iota &alpha&piό &delta&omega&rho&eta&tauέ&sigmaf</a></p>

<div dir=”ltr” id=”yiv7414300858yui_3_16_0_ym19_1_1478793063809_5800″ style=”background-color: white; text-align: center;”><a href=”http://wordpress.antigone.gr/wp-content/uploads/news/16pr41gr.pdf” target=”_blank”><strong><span style=”color:#1F497D”>Η Ύπατη Αρμοστεία παρουσιάζει νέα ιστοσελίδα για τις δράσεις της στην Ελλάδα, που υποστηρίζονται από δωρητές</span></strong></a></div>

<p style=”text-align: center;”><span style=”color:#212121″> </span></p>

<div id=”yiv7414300858yui_3_16_0_ym19_1_1478793063809_5953″ style=”background-color: white; text-align: center;”><a href=”http://wordpress.antigone.gr/wp-content/uploads/news/16pr41en.pdf”><strong><span style=”color:#1F497D”>UNHCR Greece unveils new website on donor-funded activities</span></strong></a></div>

<p style=”text-align: center;”><span style=”color:#212121″> </span></p>

<div dir=”ltr” id=”yiv5835334086yui_3_16_0_ym19_1_1476284844551_15756″> </div>

<div dir=”ltr” id=”yiv5835334086yui_3_16_0_ym19_1_1476284844551_15756″ style=”text-align: center;”><a href=”http://wordpress.antigone.gr/wp-content/uploads/library/selected-publications-on-migration-and-asylum/greece/gr/ΔΥΕΠ.pdf”><u>Όλες οι σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων</u></a></div>

(a Report by the U.N. Global Commission on International Migration)

(selected papers of an UNFPA – IOM Expert Meeting)

(a report by Mary Kawar – a senior specialist on gender and employment in the International Labour Organisation)

(by Christien van den Anker – published in “Journal of Global Ethics”, 2:2, p.163-182)

(article of V. Arapoglou in “The Greek Review of Social Research”, special issue 121, C’ 2006, p. 11-28)

(What would happen if border controls were to be suppressed and people granted the right to move freely throughout the world?” (Essays on the Free Movement of People, Edited by Antoine Pιcoud and Paul de Guchteneire))

(Summary Report and Workshop Reports in the Closing International Conference of the EU Project – UNESCO Amphitheatre, University of Nicosia, Cyprus)