Μενού Κλείσιμο

Προγράμματα

Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)

Sharing Knowledge, Handling Controversy in schools of Greece, North Macedonia and Bulgaria – Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της…

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας (HRESMC)

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη δημοκρατία για ένα…

Τα πάντα RE

Το πρόγραμμα ‘Τα πάντα RE’ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της μαθητικής κοινότητας για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων προσπαθώντας…