Μενού Κλείσιμο

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) ALL IN FOR INTEGRATION

Το ΝΙΕΜ έχει στόχο τη μέτρηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της ένταξης πληθυσμών που τίθενται υπό διεθνή προστασία.

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

ALL IN FOR INTEGRATION

 

Από τον Απρίλιο του 2017 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα National Integration Evaluation Mechanism (NIEM).

 

Το ΝΙΕΜ έχει στόχο τη μέτρηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της ένταξης πληθυσμών που τίθενται υπό διεθνή προστασία.

Οι επιμέρους δράσεις του ΝΙΕΜ που προβλέπονται είναι: η δημιουργία ενός θεσμού διαχείρισης και συντονισμού σε κάθε μία από τις χώρες των εταίρων, η συλλογή και ανάλυση στοιχείων από ειδικούς, η χρήση διαδικτυακής βάσης δεδομένων, η ανταλλαγή εμπειρίας μέσα από την ενεργή εμπλοκή μεταναστών, και προσφύγων και, τέλος, η σύνταξη εθνικών και ευρωπαϊκών αναφορών προόδου για τις πολιτικές της ένταξης.

 

Συντονιστής φορέας είναι το Foundation Institute of Public Affairs (IPA) της Πολωνίας.

Στρατηγικοί εταίροι είναι:

 • η αντιπροσωπεία της UNCHR στην Πολωνία,
 • το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας,
 • το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Πολωνίας &
 • το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόληψης και Επανα-κοινωνικοποίησης του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας.

 

Συντονιστής της έρευνας είναι το Migration Policy Group (MPG) του Βελγίου.

 

Oι υπόλοιποι εταίροι είναι οι εξής:

 • CIDOB – Κέντρο Διεθνών Σχέσεων Βαρκελώνης (Ισπανία)
 • Κέντρο Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Coimbra (Πορτογαλία),
 • Βουλγαρικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες (Βουλγαρία),
 • Multi Kulti Collective (Βουλγαρία),
 • People in Need (Τσεχία),
 • France Terre d’Asile (Γαλλία),
 • Menedék – Ουγγρική Ένωση για τους Μετανάστες (Ουγγαρία),
 • Ίδρυμα ISMU– Πρωτοβουλίες και Σπουδές για την πολυ-εθνικότητα (Ιταλία),
 • Providus (Λετονία),
 • Diversity Development Group (Λιθουανία),
 • Πανεπιστήμιο Maastricht (Ολλανδία),
 • Κέντρο για τη Δημόσια Καινοτομία (Ρουμανία),
 • Ινστιτούτο για την Ειρήνη (Σλοβενία),
 • Πανεπιστήμιο του Malmö (Σουηδία) και
 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ελλάδα).

 

Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος

Απρίλιος 2015 – Σεπτέμβριος 2021

(για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ): Απρίλιος 2017 – Σεπτέμβριος 2021

 

Φορέας χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη (AMIF).

 

Περισσότερες πληροφορίες

στην ιστοσελίδα του προγράμματος

& στο facebook