Μενού Κλείσιμο

BRIDGES – Building Relationships and Integration by Developing local Groups and Enhancing Solidarity

Στο πρόγραμμα BRIDGES, 9 οργανισμοί από 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Κροατία και Ελλάδα) συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με τις τοπικές κοινότητες τους με στόχο την ενίσχυση της κοινότητας στο σύνολό της, μέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου και της αμοιβαίας συνεργασίας κι εμπλουτισμού μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και χωρών υποδοχής.

Στόχοι

Ο στόχος του έργου BRIDGES είναι η ενίσχυση του διαλόγου, της ένταξης και της συνοχής των τοπικών κοινοτήτων στις περιοχές όπου κατοικούν πληθυσμοί άλλων εθνικοτήτων, πρόσφυγες, μετανάστες, μέσω της συμμετοχικής οργάνωσης και διεξαγωγής πρακτικών όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.λπ.

 

Ομάδες στόχου

τοπικές κοινότητες που περιλαμβάνουν γηγενείς πληθυσμούς, μετανάστες από τρίτες χώρες, πρόσφυγες

 

Δραστηριότητες

 • Αξιολόγηση αναγκών της επιλεγμένης τοπικής κοινότητας
 • Συμμετοχικές συναντήσεις κοινότητας – εκδηλώσεις – διάλογος
 • Από κοινού σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων
 • 2 αθλητικές δράσεις / προπονήσεις / εκδηλώσεις
 • 2 πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
 • 2 εθελοντικές δραστηριότητες κοινωνικού ωφέλους
 • Συνεχείς δραστηριότητες επικοινωνίας του έργου, βίντεο και σε απευθείας σύνδεση εκστρατεία, εκδηλώσεις κ.λπ.

 

Διάρκεια

2 χρόνια

 

Εταίροι

 • AICS Ιταλία
 • COSPE Ιταλία
 • Sociolab Ιταλία
 • UNIO DE CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA Ισπανία
 • Δήμος Tortosa Ισπανία
 • USB Ελλάδα
 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ελλάδα
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ Κροατία
 • CSIT Αυστρία

 

Περιγραφή

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει στο πρόγραμμα BRIDGES, στο οποίο 9 οργανισμοί από 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Κροατία και Ελλάδα) συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με τις τοπικές κοινότητες τους με στόχο την ενίσχυση της κοινότητας στο σύνολό της, μέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου και της αμοιβαίας συνεργασίας κι εμπλουτισμού μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και χωρών υποδοχής.

Ο στόχος του έργου BRIDGES είναι να ενισχυθεί ο διάλογος, η ένταξη και η συνοχή στις τοπικές κοινότητες των περιοχών όπου διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες σε υψηλό ποσοστό, μέσω της διοργάνωσης κοινών πρακτικών συνεργασίας όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, δράσεις εθελοντισμού, κ.λπ. Οι δραστηριότητες θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν από όλους τους εταίρους μέσω μιας συμμετοχικής και περιεκτικής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο και θα βασίζονται σε μια προκαταρκτική εκτίμηση αναγκών.

Κατά τη διάρκεια της διετούς υλοποίησης του έργου, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, 400 άτομα θα συμμετέχουν σε τοπικά δίκτυα και τουλάχιστον 48 πρωτοβουλίες ένταξης θα βασίζονται σε εθελοντική εργασία και θα απευθύνονται τόσο σε υπηκόους τρίτων χωρών και όσο και σε υπηκόους χωρών υποδοχής, σχηματίζοντας μεικτές ομάδες. Περίπου 1000 άτομα, σε μεικτές ομάδες, θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες ένταξης. Μέσω της στρατηγικής διάδοσης και ευαισθητοποίησης θα ενημερωθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Η στρατηγική διάδοσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται σε 8 τοπικές συναντήσεις και 1 τελική διάσκεψη για τη διάδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και ευρωπαϊκού εγχειριδίου και 5 βίντεο, ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας και τη δημιουργία ενός ενεργού δικτύου οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των μεταναστών). Αναμένεται να ενημερωθούν 3500 άνθρωποι από τα έντυπα, 500 άνθρωποι από τις δημόσιες εκδηλώσεις, 130.000 από τα βίντεο και την online καμπάνια.

 

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ