Μενού Κλείσιμο

Artability+

Το Artability+ είναι ένα έργο διάρκειας τριών χρόνων που έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τους ανθρώπους με αναπηρία και να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε εργαστήρια εικαστικών τεχνικών, τη δημιουργία μία έκθεσης και την ξενάγηση της έκθεσης.

Κύριος στόχος:
Να προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες με αναπηρίες να βελτιώσουν την κοινωνική τους ένταξη μέσω καλλιτεχνικών εκφράσεων

Ειδικοί στόχοι:

  • Να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα επικεντρώνεται στη διδασκαλία / εκμάθηση καλλιτεχνικών τεχνικών και θα προβλέπει την εισαγωγή περιεχομένων που θα εστιάζουν στην προώθηση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.
  • Να εφαρμόσει την εκπαιδευτική εμπειρία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που έχει σχεδιαστεί με μέσο όρο 12 συμμετέχοντες ανά χώρα
  • Να επιτευχθεί η διέλευση της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες από διαφορετικά ειδικά περιβάλλοντα σε κανονικοποιημένα περιβάλλοντα.

Ομάδα στόχος
Στις δράσεις του έργου συμμετέχουν 12 άτομα με αναπηρία σε καθεμία από τις 4 χώρες εταίρους του προγράμματος (Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία).

Δράσεις

  • διαδραστικά εργαστήρια σε εικαστικές τεχνικές
  • εκμάθηση εικαστικών τεχνικών που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες των υπόλοιπων εταίρων
  • εργαστήριο για να στηθεί μια έκθεση
  • σεμινάριο για την ξενάγηση σε μία έκθεση
  • δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για εικαστικές τεχνικές

Διάρκεια
Το έργο θα διαρκέσει τρία χρόνια με έναρξη το Σεπτέμβρη του 2019

Εταίροι
COGAMI – Galician Confederation of People with Disabilities (Spain) – Συντονιστής
ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
ATA – Asociata De Tineri Din Ardeal (Ρουμανία)
VRC – Valakupiai Rehabilitation Centre (Λιθουανία)

Φορέας Χρηματοδότησης
Erasmus+