Μενού Κλείσιμο

Στρογγυλή Τράπεζα 18

16 Δεκεμβρίου 2019

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Attachments