Μενού Κλείσιμο

Διαμεσολάβηση ομηλίκων στο σχολείο

Το έργο “Διαμεσολάβηση ομηλίκων” υλοποιείται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας ως μέρος του προγράμματος “Schools for Change” από το 2016. Αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ συμμαθητών/ριών μέσα από μία δομημένη συζήτηση που συντονίζουν εκπαιδευμένοι/ες στη διαμεσολάβηση μαθητές/ριες. Την εφαρμογή του θεσμού συντονίζουν και επιβλέπουν υπεύθυνοι/ες για τη διαμεσολάβηση εκπαιδευτικοί του σχολείου. Οι εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση για τα σχολεία.

Περιγραφή έργου

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναλαμβάνει τη διαδραστική, βιωματική ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών/ριών και γονέων για τη διαμεσολάβηση καθώς και μέρος της εκπαίδευσης της ομάδας διαμεσολαβητών/ριών την οποία αναλαμβάνει να συνεχίσει κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ επίσης υποστηρίζει τα σχολεία στην εκπαίδευση και την εφαρμογή της διαμεσολάβησης με τη δωρεάν διάθεση του οδηγού για εκπαιδευτικούς με τίτλο “Σχολική διαμεσολάβηση. Ένας οδηγός για την επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο από ομηλίκους” που εξέδωσε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

 

Στόχοι

 • προώθηση της ειρηνικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα
 • πρόληψη / περιορισμός συγκρούσεων, εκφοβισμού και βίας στο σχολείο
 • ανάπτυξη ικανοτήτων δημοκρατικής επίλυσης συγκρούσεων από τους/τις μαθητές/ριες
 • καλλιέργεια εμπιστοσύνης, σεβασμού και ισότητας στην ομάδα

 

Ομάδες στόχου

 • στελέχη / επαγγελματίες εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικό προσωπικό
 • μαθητές/ριες
 • γονείς

 

Δραστηριότητες

 • Εργαστήρια με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για εξοικείωση με τις αρχές και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ομηλίκων. Σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα εκπαιδευτικό δίνεται ο εκπαιδευτικός οδηγός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ για τη διαμεσολάβηση.
 • Ωριαίες ενημερώσεις με διαδραστικές ασκήσεις στα σχολικά τμήματα ώστε στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/ριες να δηλώσουν συμμετοχή στην ομάδα διαμεσολάβησης.
 • Εκπαιδευτικά εργαστήρια με την ομάδα διαμεσολάβησης που θα δημιουργηθεί στο σχολείο (εάν είναι πολλές οι συμμετοχές μπορούν να δημιουργηθούν και δύο ομάδες). Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση του πρώτου μέρους της εκπαίδευσης και στη συνέχεια το πρόγραμμα συνεχίζουν οι υπεύθυνοι/ες για τη διαμεσολάβηση εκπαιδευτικοί του σχολείου.
 • Ενημερωτικά / διαδραστικά εργαστήρια για γονείς ώστε να ενημερωθούν για τον θεσμό της διαμεσολάβησης και τη λειτουργία του στο σχολείο τους.

 

Διάρκεια

Το έργο πραγματοποιείται σταθερά κάθε σχολική χρονιά, από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως σήμερα.

 

Χρηματοδότηση

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Σχολικής Διαμεσολάβησης.

Φυλλάδιο

Κατεβάστε τον οδηγό:

Σχολική διαμεσολάβηση: Ένας οδηγός για την επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο από ομηλίκους

 

Σύντομος απολογισμός δράσεων για το σχολικό έτος Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

Σύντομος απολογισμός εκπαιδευτικών δράσεων ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ κατά το σχολικό έτος 2017-2018

 

Έγκριση προγράμματος 2020-2021 “Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων”

Έγκριση προγράμματος 2018-2019

Έγκριση προγράμματος 2016-2017

 

Σχολική διαμεσολάβηση για εκπαιδευτικούς και μαθητές/ριες

Σχολική διαμεσολάβηση για φοιτητές/ριες παιδαγωγικών σχολών