Μενού Κλείσιμο

Δίκτυα

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) αποτελεί τον εξειδικευμένο φορέα που παρέχει στα αρμόδια όργανα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα κράτη μέλη της βοήθεια και εμπειρογνωσία στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Ο οργανισμός υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα καθώς και δραστηριότητες διάχυσης και ευαισθητοποίησης με το πεδίο δράσης του να καλύπτει θεματικές όπως οι διακρίσεις, το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη κ.ά. Κύριος στόχος του οργανισμού είναι να συμβάλλει στην πλήρη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Το FRANET είναι το διεπιστημονικό δίκτυο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). Το δίκτυο αυτό απαρτίζεται από εθνικούς φορείς συνεργασίας που βρίσκονται σε καθένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος του δικτύου είναι να παρέχει στον οργανισμό FRA ακριβή και συγκρίσιμα κοινωνικό-νομικά δεδομένα σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων ώστε ο οργανισμός να διεκπεραιώνει συγκριτικές αναλύσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Ίδρυμα Anna Lindh

Το Ίδρυμα Anna Lindh στο οποίο η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” εκλέχθηκε focal point για τη βόρεια Ελλάδα, αποτελεί ένα δίκτυο με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου στην περιοχή της Μεσογείου. Ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανάπτυξη κοινών δράσεων και προγραμμάτων ανάμεσα στα μέλη του σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η νεολαία, οι τέχνες και ο πολιτισμός, η μετανάστευση, τα μέσα ενημέρωσης κ.ά. Πάνω από 3000 οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών από 43 χώρες είναι μέλη του δικτύου. Μέσω των δράσεών του, το Ίδρυμα Anna Lindh έχει στόχο να φέρει πιο κοντά ανθρώπους και οργανισμούς της περιοχής της Μεσογείου και να παρέχει συμβουλές και πληροφόρηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων άλλων ιδρυμάτων και φορέων.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενάντια στο Ρατσισμό (ENAR)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενάντια στο Ρατσισμό (ENAR) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενάντια στο ρατσισμό, τις διακρίσεις βάσει εθνοτικής καταγωγής, την ξενοφοβία και τη μη αποδοχή που προάγει την ισότητα και την κοινωνική ένταξη των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη. Τα μέλη του συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρία και καλές πρακτικές με στόχο να επηρεάσουν σχετικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

select respect

H πρωτοβουλία Select Respect ξεκίνησε την άνοιξη του 2014 από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού. Μας ενώνει η κοινή πεποίθηση ότι οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός που υφίστανται οι άνθρωποι λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικής ταυτότητας, αναπηρίας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων μας αφορούν και μας θίγουν όλους.

Η καμπάνια άρχισε την περίοδο που τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης απέκτησαν ανησυχητικές και επικίνδυνες διαστάσεις. Η απομόνωση των εκφραστών της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2014 ήταν ζωτικής σημασίας για την ομαλή εξέλιξη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της καμπάνιας αυτής εκδόθηκε το φθινόπωρο του 2014 μια καταγραφή της κατάστασης σε σχέση με τον ρατσισμό και τις διακρίσεις στην Ελλάδα.

Την άνοιξη του 2016 δημιουργήθηκε το δίκτυο select respect με σκοπό να προωθήσει τη συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για κοινές εκδηλώσεις και δράσεις.

ThessΔΙΚΤΥΟ

Το ThessΔΙΚΤΥΟ αποτελεί μία προσπάθεια δικτύωσης των εθελοντικών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη της αξίας του εθελοντισμού ως μία από τις κύριες κοινωνικές προτεραιότητες του σήμερα. Οι οργανώσεις-μέλη του δικτύου με τους εθελοντές τους δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, το δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό, τους νέους, το παιδί, τα άτομα με αναπηρία, τους μετανάστες, την πολιτιστική κληρονομιά, την Ευρώπη κ.ά.

Άμεση Πράξη κατά της Ρατσιστικής Βίας στη Θεσσαλονίκη NA.F.TH.A.

H Άμεση Πράξη κατά της Ρατσιστικής Βίας στη Θεσσαλονίκη NA.F.TH.A. είναι μία σύμπραξη οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ατόμων που συνεργάζονται με στόχο την υπεράσπιση της Θεσσαλονίκης από νεοναζιστικές πρακτικές που εξαπλώνονται. Τέτοιες πρακτικές αποτελούν περιστατικά εγκληματικών πράξεων ή βίαιων ενεργειών ή συμπεριφορών εξευτελιστικών και ταπεινωτικών σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι στοχοποιούνται λόγω εθνικής καταγωγής, χρώματος, φύλου, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Στόχοι της NA.F.TH.A. είναι η έγκαιρη ανάδειξη και διερεύνηση περιστατικών ρατσιστικής βίας, η νομική και ηθική υποστήριξη των θυμάτων, η προσφυγή στις αρχές για θεσμική αντιμετώπιση των περιστατικών και η δημόσια καταγγελία τους.

Δίκτυο Ορέστης

ο Δίκτυο Ορέστης λειτουργεί στο πλαίσιο του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) για την καταγραφή υπηρεσιών, οργανώσεων, συλλόγων και ατόμων που παρέχουν υποστήριξη σε παιδιά και ανήλικους νέους ανά γεωγραφική περιφέρεια.

Παρατηρητήριο Πρόληψης για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο θεσμός του Παρατηρητηρίου ενδοσχολικής βίας που εγκαινιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας στις 17/12/2012 επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες και λειτουργεί πλέον και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ από την απερχόμενη σχολική χρονιά. Ο λόγος που συστάθηκε το «Παρατηρητήριο για τη σχολική βία και το σχολικό εκφοβισμό» και στην Ελλάδα είναι πολλαπλός. Υπάρχει κατ’αρχάς ανάγκη για κάλυψη αυτού του βιβλιογραφικού και ερευνητικού κενού αναφορικά με την καταγραφή των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών της σχολικής βίας στη χώρα μας. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Ο δεύτερος λόγος είναι η πρόβλεψη πως οτιδήποτε συμβαίνει στις ξένες κοινωνίες αργά ή γρήγορα μετακυλίεται και στη δική μας, και είναι ασφαλέστερος δρόμος η πρόληψη από την αντιμετώπιση. Ο τρίτος λόγος είναι η έξαρση της δυσλειτουργίας των σχέσεων λόγω της οικονομικής κρίσης και των κοινωνικών αλλαγών που αντιμετωπίζει εσχάτως η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό ο στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η μέριμνα για την πρόνοια και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας (με όλα τα ζεύγη ιεραρχίας) ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Μέλημα του Παρατηρητηρίου είναι:

  • η καταγραφή, η μελέτη και η ταυτοποίηση των περιπτώσεων σχολικής βίας και παράλληλα η διοχέτευσή τους σε πιστοποιημένους φορείς για τη διαχείρισή τους
  • o σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία δράσεων που θα υλοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα
  • η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τη σχολική κοινότητα αναφορικά με τα βήματα διαχείρισης των συμβάντων (κοινό πρωτόκολλο διαχείρισης)
  • η εκπόνηση μελετών και ανατροφοδότηση της έρευνας.

Το Παρατηρητήριο για τη λειτουργία του εποπτεύεται από το ΥΠΘ και υποστηρίζεται από ενδεκαμελή επιτροπή (Σ.Ε) που ορίστηκε στις 05-02-2013 με Υπουργική Απόφαση.

Δίκτυο «Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στα ξένα. Προσφυγιά-Μετανάστευση»

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” συμμετέχει στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας με συντονιστικό φορέα – ιδρυτή τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στα ξένα. Προσφυγιά-Μετανάστευση» και συμμετοχή σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το δίκτυο ιδρύεται για το σχολικό έτος 2015-16 και έχει διάρκεια δύο έτη.